• A betűméret csökkentése
  • A betűméret növelése

2018. II. félév - 2019. I. félév

 

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

 

 

1. 2018. október

A tradicionális alapelvek és a posztmodern világ.

A térhez és az időhöz való igazítás.

Valódi alkalmazás és hamisítás.

Adaptáció, reformáció és újítás

Szinopszis, szintézis kontra szinkretizmus

Adaptáció kontra eretnekség. A lényeg és a forma problémája

A globalizálódó világ kihívásai

 

 

2. 2018. november

Alkalmazás a vallás területén.

Igaz vallások és álvallások.

A vallás mint megvalósítás

A kereszténység jelenkori állapota

Realizáció-mánia és religio-mánia

Beavatás, álbeavatás, ellenbeavatás

Vallás a mai Nyugaton és Keleten

Iszlamizáció és migránsválság

 

 

3. 2018. december

Alkalmazás a tudomány területén

„Ars sine scientia nihil”

Szakrális és profán tudomány

A szcientizmus a modernitás és a posztmodernitás korában

A szcientizmus mint „világvallás”

Ipari alkalmazások és céljuk

A tudós típusa

 

 

4. 2019. január

Alkalmazás a művészet területén

A művészet eredeti célja

A művészet mint a szakralitás őrzője

A műelemzés mint a szellemi megvalósítás segédeszköze

Ál- és ellenművészetek

A művész típusa

 

 

5. 2019. február

Alkalmazás a harcművészetek területén

A harc és a háború metafizikája

Ksatriya dharma és a busi-do

Harcművészet és sport

A szabadkezes és a fegyveres harcművészetek

Az íj útja. A lovasíjászat reneszánsza

 

 

6. 2019. március

Alkalmazás a mezőgazdaság és a vadászat területén

A mezőgazdaság tradicionális alapjai

Elixír kontra élelmiszer-mérgezés

Intenzív művelés és a vegyszerek

Ökológiai növénytermesztés és állattartás

„Egy pohár bor – az ateizmus halálugrása”

Íj és puska. A vadászat metafizikája.

 

 

7. 2019. április

Alkalmazás a történelem területén

A történelem mint a mindenkori győztesek történetírása

A történelemhamisítások kórélettana

Történelem mint az élet tanítómestere

Progresszió vagy degresszió?

A történelem vége

 

 

8. 2019. május

Alkalmazás a politika területén

Mi a politika?

Lehet-e a politika szellemi realizáció?

A tradicionalitás társadalmi-politikai vetülete

Jobboldaliság, baloldaliság, liberalizmus

A posztmodern politika fenomenológiája.

Populizmus. A media hatalma és a mediatizált világ.

A negyedik politikai eszme

 

 

9. 2019. június

A tradicionális vonalvezetésű egzisztencia általános vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok jelentősége.

„Jobb jól felakasztva lenni, mint rosszul megházasodva.”

Gyermekvállalás kontra gyermektelenség

Tanulás és iskolarendszer

A közösség lehetőségei

Megélhetés a tradicionalitás jegyében

Érvényesülés vagy elvonulás? A siker problematikája

Termelés, szolgáltatás, kereskedés, belépés a munkaerőpiacra

Az emberalattiba leszállító foglalkozások és munkák

Város, falu vagy tanya? A tér szerepe és a lakóhely megválasztása

Az exisztenciális szabadság lehetőségei a posztmodern világban

A „mainstream” és az „outsider”

 

 

Archívum

Baranyi Tibor Imre eddigi előadásai

Bővebben...
 • LAST EXIT Előadások
CímlapElőadásokA Last ExitrőlKapcsolatHonlapok