Archívum 2019

Előadások 2019-től

 

2019. szeptember 26.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus I.
A teológia fogalma • Az összehasonlító teológia jelentősége (különbözősége más komparatív diszciplínáktól, többfélesége és módszertana) • A teológia fogalmának kiterjeszthetősége • Monoteizmus és politeizmus problémája • A nonteisztikus bölcseletek integrálhatósága • Egy bevezető jellegű példa a hinduizmus és római katolicizmus benső összefüggéseire és külső különbözőségére: szaccsidánanda

 

 

2019. június 13.

Srí Ramana Maharsi tanításai  VIII.

A tanítás további sajátosságai és különleges karakterisztikumai

Siva két oldala: oltalmazás és szigorúság • A teizmus elvetése • Transzgresszív, nem-védikus elemek • A nagy bölcs (mahá-risi) • Csend • Tekintet általi beavatás • Az „ön-gyilkosság”

 

2019. május 16.

Srí Ramana Maharsi tanításai VII.

Guénon, Osborne és a Maharsi

Srí Ramana megvalósítási módszerei (összegzés) • Kiemelkedő tanítványok (Rámia, Ganapati Muni, Muruganár, Szádhu Óm és mások) • René Guénon véleményei a Maharsiról • Arthur Osborne (1906–1970)

 

2019. március 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai VI.

Az önkutatás (átmavicsára) módszere és Szádhu Óm

Kiegészítések a Maharsi megvalósítással kapcsolatos, korábban tárgyalt tanításaihoz • Az átmavicsára mint legfontosabb módszer (ami minden más metódus célja a Bhagaván szerint) • Srí Szádhu Óm (1922–1985) • Az átmavicsára részletes ismertetése

 

2019. február 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai V.

A tudatosság három állapotára (ébrenlét, álom, mélyalvás) vonatkozó tanítások (avaszthá-traja)

Az éber, az álmodó és a mélyalvási létállapot tradicionális leírásai • Az önvaló négy negyedének (csaturátmapáda) tana az Upanisadokban • A három létállapottól való mentesség elve és a három létállapot „közös nevezője” • A negyedik (turíja), melyet olykor a negyediken túlinak (turíjátitá) neveznek • Az ébrenlét és az álom (dzságrat-szvapna), az ébrenlét és a mélyalvás (dzságrat-szusupti) összekapcsolásának értelme Bhagavánnál (más indiai forrásokkal összevetve)

 

2019. január 24.

Srí Ramana Maharsi tanításai IV.

A megvalósítás (tapasz, szádhana, bhávana) módszereire és a megszabadulásra (móksa, mukti) vonatkozó tanítások
Az előző három előadás és a megvalósítás • Bhagaván és jóga (Vicsára szangraham) • Bhagaván és a tradicionális utak (Upadésa száram) • A megvalósításra és a megszabadulásra vonatkozó „végső” tanítások


Nyomtatás