Archívum

Baranyi Tibor Imre eddigi előadásai

2024. április 18.
HALÁL ÉS FELTÁMADÁS - In memoriam Dr. László András
 
2024. március 21.
Illúziók és realitások a szellemi úton
 
2024. február 22.

Kvintesszencia Kiadó Est - KÖNYVBEMUTATÓ

Baranyi Tibor Imre: ÚTMUTATÁS - Kérdések és válaszok a szellemi úton

20240222 utmutatas

A könyv megjelenése kapcsán beszélgetés a Szerzővel és Dr. Szabó Attila Istvánnal, az Előszó írójával. Moderátor: Buzás Attila

 
2024. január 18.
A szakrális tanítás mint figyelmeztetés és örömhír
 
2023. december 14.
Kereszténység, Iszlám és a modern Nyugat
 
2023. november 16.
Az Iszlám mint a primordiális Tradíció utolsó megnyilvánulása
 
2023. október 19.
Kvintesszencia Kiadó Est - KÖNYVBEMUTATÓ
Charles Le Gai Eaton: A SZABADSÁG METAFIZIKÁJA - Döntés és felelősség a modern világban
gai hirlevel
A könyvet bemutatja Baranyi Tibor Imre szerkesztő, a Kvintesszencia Kiadó vezetője és Karlo Z. Valois fordító.
 
2023. szeptember 28.
Helyzetértékelés, lehetőségek és teendők a szellemi úton
Témák:
- Mit kínál a Kali-yuga végstádiuma?
- A modernitás fejlődésének csúcsa: zártosztály a geo-globális elmegyógyintézetben
- A halállal szemközt. Kárhozatra ítélve
- Álmegoldások. Kihunyt és meghamisított tradíciók mézesmadzagjai: téveszmék és tévutak
- Lehet-e még valamit tenni, és ha igen, mit?
 
2023. május 11.
Átkelés a túlpartra
Főbb témák:
- Mi a baj a világgal? (Klímahiszti, migránsjárás, Covid-téboly, ukránimádat.)
- Mit csináljunk, ha átvernek bennünket?
- A biztonság démona
- Ki akar megmenteni téged és miért?
- Buzi-e vagy? - és a rovarevés
- Great Reset és az Antikrisztus eljövetele
- Az eseményekkel és hírekkel való kínlódás elégtelensége
 
2023. február 9.
A szellemileg meghatározott életvezetésről
A lakhely(ek) megválasztása – A munka elkerülésének feladata és a "megélhetés" – Mit és mikor (ne) együnk – "Jobb jól felakasztva lenni, mint rosszul megházasodva" - a szexuális nyűglődés transzcendálása
 
2022. július 13.
Szodoma és Gomorra
Nemi aberrációk a modern világban. A szexus a tradicionális világban és a szellemi megvalósításban
 
2022. június 16.
Utolsó kijárat a jelenségvilágból: metafizikai Hagyomány
 
2022. május 17.
A végjáték kórélettana
A háborúk és járványok oka és célja • Transzhumanizmus, eugenika, defertilizáció, depopuláció • A vég siettetésének mágiája • Az ellenbeavatás és az Antikrisztus uralma
 
2022. április 14.
KÖNYVBEMUTATÓ

Karlo Z. Valois: Az üzleti világról a tradíció fényében

valois az uzleti

A könyv megjelenése kapcsán beszélgetés Karlo Z. Valois-val, a szerzővel. A Last Exit részéről közreműködik: Baranyi Tibor Imre. Moderátor: Kárpáti Gábor Csaba, a könyv kiadójának szerkesztője

 
2022. március 10.

Kvintesszencia Kiadó Est
KÖNYVBEMUTATÓ

Julius Evola: Íj és buzogány

evola_ij

A kötetet bemutatja Baranyi Tibor Imre, a kiadó vezetője.

 
2022. február 3.
A munka és a hétköznapi élet kilátástalan értelmetlensége, és az Út mint szabadság
 
2021. november 25.
A fertőzés mítosza
A tudat és a lét egységének egészségügyi folyományai - (Contra)ordo ab chao - A vég siettetésének mágiája
 
2021. október 28.
Deviációk és következményeik: kollektív és egyéni "büntetések"

 

2021. szeptember 23.
Az úgynevezett "koronavírus-járvány" okozta világválság kórélettana tradicionális megvilágításban

 

2021. június 15.
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS ELŐADÁS

René Guénon: Az infinitezimális kalkulus alapelvei

guenon infinite

A kötetet bemutatja Baranyi Tibor Imre, szerkesztő, a Kvintesszencia Kiadó vezetője és Varga Lajos, fordító

 

2020. február 13.
ÚTVESZTŐBEN
Eligazítás a hagyományok és vallások közötti választás kérdéskörében

2019. november 14.
Felkészülés az Utolsó Napra III.
A halál mint vég és kezdet

részlet - YOUTUBE VIDEO

 

2019. október 10.

Felkészülés az Utolsó Napra II.
Az Alapelv és az Útmutatás

részlet - YOUTUBE VIDEO

 

2019. szeptember 12.

Felkészülés az Utolsó Napra I.

Az Utolsó Nap metafizikája

YOUTUBE VIDEO

 

2019. május 30.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

9.

A tradicionális vonalvezetésű egzisztencia általános vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok jelentősége.

„Jobb jól felakasztva lenni, mint rosszul megházasodva.”

Gyermekvállalás kontra gyermektelenség

Tanulás és iskolarendszer

A közösség lehetőségei

Megélhetés a tradicionalitás jegyében

Érvényesülés vagy elvonulás? A siker problematikája

Termelés, szolgáltatás, kereskedés, belépés a munkaerőpiacra

Az emberalattiba leszállító foglalkozások és munkák

Város, falu vagy tanya? A tér szerepe és a lakóhely megválasztása

Az exisztenciális szabadság lehetőségei a posztmodern világban

A „mainstream” és az „outsider”

 

2019. május 2.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

8.

Alkalmazás a politika területén

Mi a politika?

Lehet-e a politika szellemi realizáció?

A tradicionalitás társadalmi-politikai vetülete

Jobboldaliság, baloldaliság, liberalizmus

A posztmodern politika fenomenológiája

Populizmus. A media hatalma és a mediatizált világ

A negyedik politikai eszme

 

2019. április 4.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

7.

Alkalmazás a történelem területén

A történelem mint a mindenkori győztesek történetírása

A történelemhamisítások kórélettana

Történelem mint az élet tanítómestere

Progresszió vagy degresszió?

A történelem vége

 

2019. március 7.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

6.

Alkalmazás a mezőgazdaság és a vadászat területén

A mezőgazdaság tradicionális alapjai

Elixír kontra élelmiszer-mérgezés

Intenzív művelés és a vegyszerek

Ökológiai növénytermesztés és állattartás

„Egy pohár bor – az ateizmus halálugrása”

Íj és puska. A vadászat metafizikája

 

2019. február 7.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

5.

Alkalmazás a harcművészetek területén

A harc és a háború metafizikája
Ksatriya dharma és a busi-do
Harcművészet és sport
Dzsihad. A háború ma
Fényszerű és démoni hadviselés
Szemben a halállal: emberi és emberalatti lehetőségek

 

2019. január 10.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

4.

Alkalmazás a művészet területén

„Ars sine scientia nihil” (’A művészet tudás nélkül semmi’)

A művészet eredeti célja

A művészet mint a szakralitás őrzője

A műelemzés mint a szellemi megvalósítás segédeszköze

Ál- és ellenművészetek

A művész típusa

 

2018. december 13.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

3.

Alkalmazás a tudomány területén

Szakrális és profán tudomány

A szcientizmus a modernitás és a posztmodernitás korában

A modern tudomány mint eltévelyedés

Tudományvallás – A szcientizmus mint „világvallás”

Ipari alkalmazások és céljuk

A modern tudomány emberképe (pszichologizmus)

 

A tudós típusa

 

2018. november 29.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

2.

Alkalmazás a vallás területén

Igaz vallások és álvallások

A vallás mint megvalósítás

A kereszténység jelenkori állapota

Realizáció-mánia és religio-mánia

Vallás a mai Nyugaton és Keleten

Iszlamizáció és migránsválság

 

2018. október 11.

HAGYOMÁNY ÉS EGZISZTENCIA

Örökérvényű alapelvek alkalmazási lehetőségei a XXI. századi Európában és Magyarországon

1.

A tradicionális alapelvek és a posztmodern világ

A térhez és az időhöz való igazítás

Valódi alkalmazás és hamisítás

Adaptáció, reformáció és újítás

Szinopszis, szintézis kontra szinkretizmus

Adaptáció kontra eretnekség. A lényeg és a forma problémája

A globalizálódó világ kihívásai

 

 

2018. június 14.

Könyvbemutató

Douglas Harding: Fej nélkül. Zen és a Nyilvánvaló újrafelfedezése

A kötetet bemutatja Baranyi Tibor Imre, a Kvintesszencia Kiadó vezetője és Huber Kristóf, fordító.

 

2018. április 5.

A jelenségvilágon túl. A gyakorlati materializmus meghaladása

YOUTUBE VIDEO

 

2018. február 8.

A jelenségvilág fogságában: gyakorlati materializmus és folyományai

Jegyzetek:

Essentia és substantia

Az egyetemes megnyilvánulás szintjei

YOUTUBE VIDEO

 

2017. december 14.

Könyvbemutató

Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme

YOUTUBE VIDEO és YOUTUBE VIDEO

 

2017. november 9.

Alapképességek a tradicionális úton: neutralitás és ráhagyatkozás

 

2017. október 19.

Az ember identitásának alászállása: az egyetemes-szakrális önazonosságtól a posztliberális individualizmusig

 

 

2017. május 18.

Európa végnapjai. Az Iszlám és a migránsválság

YOUTUBE VIDEO

 

2017. március 9.

Harc és győzelem. A helyes törekvés és a beérkezés tradicionális ideája

 

2017. január 12.

Antispiritualitás és "modern" ezotéria. Baranyi Tibor Imre (szerkesztő) és Erdei Zoltán (szerző) könyvbemutatója

 

2016. október 20. - 500. Last Exit előadás

A közösség szakrális arculata

 

2016. szeptember 22.

Beavatás és a modern nyugat

YOUTUBE VIDEO

 

 

2016. május 20.

Válaszok hallgatói kérdésekre

Turán, turániság, hunok, lovasnépek tradíciója – Tradicionális íjászat, az íjászat mint tradíció és mint megvalósítási út – Szakrális földrajz, szakrális építészet – Gnoseologia traditionalis – A világkorszakok helyes értelmezése és megértése – Tradícióhoz való csatlakozás lehetőségei. Tradícióválasztás

 

 

 

2016. április 22.

A vallások formai különbözősége és lényegi egysége

 

 

Az előadás után Nicolaus Cusanus: A hit békéjéről című kötetének bemutatójára került sor. A könyvet bemutatta: Baranyi Tibor Imre, Horváth Róbert és Kocsi Lajos.

 

Nicolaus Cusanus (1401–1464) bíboros De pace fidei / A hit békéjéről című műve a katolikus gondolkozás ma is aktuális üzenetét közvetíti az egyetemesség mibenlétéről. Feltárja, hogy a hagyományhű vallásosság mély átélése miként vezethet el más vallások elfogadó megértéséhez és ezáltal a valódi békéhez.

A kötet az eredeti latin nyelvű szöveget és annak párhuzamos fordítását tartalmazza André Conrad és Jean Borella előtanulmányával, aminek címe: A kinyilatkoztatások transzcendens egysége Nicolaus Cusanus szerint.

 

2016. február 19.

Az Apokalipszis négy lovasa

YOUTUBE VIDEO

 

2016. január 21.

Isten és az Istenséggel kapcsolatos felfogások

YOUTUBE VIDEO

 

2015. november 26.

Alapvető tradicionális eszmék: nemesség, északiság, világtengely

 

2015. október 22.

A létezés mint szenvedés és játék. A metafizikai megszabadulás eszméje

YOUTUBE VIDEO

 

2015. szeptember 24.

A jelenkor tradicionális megítélése – válságok és tragédiák a Kali-yugában

YOUTUBE VIDEO