2021. október 12. kedd 18 óra

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus IX.

Beléphetünk-e a Szentháromság benső valóságába? (Ha nem, miért, ha igen, miként?) • Az egyéni lélek és az egyetlen Szentlélek • Az energeiák ortodox tana • Miért eretnekség a monarchianizmus, a patripasszionizmus, a modalista monarchianizmus és a szubordinacionalizmus? • Isten ipseitásának kulcsszerepe a Szentháromságtanban (Az önközlés, az önkiüresítés, az önmagát-odaadás, a relacionalizmus és az interperszonalitás túlhajtott elvének kritikája)


 


Nyomtatás